<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

2020: Dank van de Voedselbank aan alle donateurs in Voorschoten

De Voedselbank in ons Voorschoten wil hierbij heel graag haar dank tonen voor alle donaties die wij de afgelopen weken hebben mogen ontvangen. Geldelijk danwel in natura. Wij ervaren dat als hartverwarmend en prijzen ons gelukkig dat zo veel Voorschotenaars gul zijn geweest voor onze cliënten. Heel veel dank daarvoor!

Op dit moment (eind mei 2020) kunnen wij ons goed redden, waarmee bedoeld wordt dat onze geweldige vrijwilligers, in samenwerking met lokale supermarkten (met name de Dirk en Albert Heijn - beide voor vers vlees), nog steeds in staat zijn om een kwalitatief uitstekend voedselpakket aan onze cliënten te kunnen aanbieden. Ook andere lokale ondernemers steuen onze voedselbank.

Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de nabije toekomst. De verwachting van de koepelorganisatie (Vereniging van Voedselbanken in Nederland) is dat er in het derde kwartaal van dit jaar, ten gevolge van de economische crisis die het Corona virus veroorzaakt, landelijk enkele tientallen duizenden mensen zich zullen melden voor hulp van de voedselbanken. Dus dat zal zeker ook een grote invloed hebben op onze lokale Voedselbank. Voor de goede orde: dat gaat om mensen die zonder onze hulp amper iets fatsoenlijks te eten zouden hebben.

De komende tijd zullen wij, als Voedselbank Voorschoten, niet in de gelegenheid zijn om de gebruikelijke inzamelingen te organiseren bij de diverse supermarkten in ons dorp - uiteraard door de Corona maatregelen. Dat leidt ertoe dat ons magazijn behoorlijk snel leeg raakt. Op dit moment nog geen probleem, maar over twee maanden wel. En om die reden wil ik u allen toch weer verzoeken om gul te zijn voor onze Voedselbank in Voorschoten om ons daarmee in staat te stellen om een goede kwaliteit voedselpakketen aan onze cliënten te kunnen aanbieden.

Ons rekeningnummer is NL71RABO0126642850 T.n.v. Stichting Voedselbank Voorschoten.
Uw hulp wordt enorm gewaardeerd!

U bij voorbaat dankend,

Floris van Gulick,
Voorzitter Stichting Voedselbank Voorschoten.
06 111 77 400

 

 

Deel dit nieuws