<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Voedselbank Voorschoten zoekt nieuwe bestuursleden

De Stichting Voedselbank Voorschoten is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: een Penningmeester (m/v) en een Algemeen Bestuurslid.

De Penningmeester beheert de financiële zaken van de Stichting, stelt het budget en de jaarrekening op en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. Verder houdt hij/zij samen met een ander bestuurslid intake-gesprekken met potentiële nieuwe cliënten, volgens de normen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Het Algemeen Bestuurslid neemt uiteraard ook deel aan de bestuursvergaderingen en is medeverantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. Tevens zal hij/zij indien gewenst ook Secretaris van het Bestuur worden (agenderen en notuleren van de bestuursvergaderingen (ca 6 x per jaar). Ook dit bestuurslid zal in voorkomende gevallen samen met een ander bestuurslid intake-gesprekken voeren met potentiële nieuwe cliënten van de voedselbank.

Daarnaast geldt voor beide nieuwe bestuursleden. dat het zeer op prijs wordt gesteld, als zij regelmatig meedraaien met de rest van het ca. 15-koppige team van vrijwilligers, dat voor een dertigtal huishoudens in Voorschoten een wekelijks een wekelijks voedselpakket samenstelt. Geschat aantal uren per week: 3 à 4, voornamelijk op de donderdagmiddag.

Heeft u interesse in één van deze vrijwilligersfuncties bij de voedselbank?  Stuur dan een email aan de Voedselbank: voedselbankvoorschoten@gmail.com of bel ons: 06 111 77 400. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Floris van Gulick
Voorzitter

 

Deel dit nieuws