<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank Voorschoten is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor elektriciteit, diesel en overige kosten voor onze bestelauto betaald kunnen worden.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die zonder overheidssteun moet rondkomen. Wel stelt de Gemeente Voorschoten de huisvesting ter beschikking, waarvoor de Stichting weliswaar huur betaalt, maar tevens gemeentelijke subsidie ontvangt, waardoor de netto huisvestingskosten voor de Voedselbank verwaarloosbaar zijn.

Een financiële bijdrage kunt u storten op IBAN rekeningnummer NL71RABO0126642850 t.n.v. Stichting Voedselbank Voorschoten.