<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Wie zijn de cliënten van de Voedselbank Voorschoten? 

Hierover bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat het mensen zijn die hoge schulden hebben opgebouwd door bijv. roekeloos lenen. Mensen die niet werken. Sowieso laag opgeleid natuurlijk. Van die types met wel een dikke auto voor de deur, maar die tegelijkertijd hun kinderen verwaarlozen op straat. En een groot deel natuurlijk statushouders...

De werkelijkheid is echt anders. Een deel van onze cliënten heeft inderdaad problematische schulden. Soms gemaakt om zolang mogelijk "normaal' te kunnen blijven leven na verlies van inkomen. Maar veel vaker door echtscheidingen die er vervolgens toe hebben geleid dat het gezamenlijke huis verkocht moest worden terwijl het "onder water" stond, en er dus een restschuld ontstond. Statushouders komen zelden in aanmerking voor hulp van de voedselbank - zij krijgen als ze geen eigen inkomen hebben uitkeringen en toeslagen, terwijl ze geen schulden opgebouwd hebben.

Er zijn genoeg cliënten met betaald werk en een goede opleiding. Een mooie tv is nooit écht noodzakelijk, maar vaak wel de enige overgebleven luxe. Vakanties, merkkleding, schoolreisjes en betaald sporten (ook voor de kinderen) zijn allang doorgestreept. Kleding wordt meestal tweedehands gekocht.

Het gaat ook (bijvoorbeeld) om een alleenstaande moeder met kinderen, die in geldproblemen komt doordat haar ex-man geen alimentatie betaalt; of om een zelfstandige ondernemer, goed opgeleid, die zijn zaak onderuit ziet gaan (is gedurende de crisis veel gebeurd) en schuldeisers nog tienduizenden euro’s moet betalen. Next: een ontslagen werknemer die te lang op een uitkering moet wachten en z’n spaargeld al heeft opgegeten. En ouderen met alleen AOW, die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Mensen in dergelijke situaties komen vaak in de "vicieuze armoedecirkel" terecht: te weinig inkomen, gezondheidsproblemen door eenzijdige en/of slechte voeding, een toenemend sociaal isolement, de verleiding  ‘goedkope' leningen af te sluiten. De problemen stapelen zich vaak geleidelijk op, totdat ze de mensen om wie het gaat, in een wurggreep krijgen.

De Stichting Voedselbank Voorschoten (aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken) biedt daarom ieder persoon die voldoet aan de landelijke toelatingscriteria (binnen diezelfde VNV), een wekelijks basispakket van levensmiddelen (inclusief producten voor persoonlijke hygiëne, wasmiddelen e.d.), dat is toegespitst op hun persoonlijke (gezins-)situatie. 

Oordeel daarom niet te snel. Het zou zomaar jouzelf kunnen overkomen (maar hopelijk niet). Onze cliënten zijn mensen die niet voldoende geld hebben om zichzelf (en degenen met wie ze samen leven) voldoende te voeden. Geen benijdbare mensen. 

Onze vrijwilligers doen er iets aan. Elke week. Voor ieder huishouden dat het werkellijk nodig heeft.