<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Wat doet de Voedselbank Voorschoten?

De VB Voorschoten heeft een tweeledig doel:
1) het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen in ons dorp
2) het tegengaan van verspilling van goed voedsel.

Sinds 2011 is de VB Voorschoten gehuisvest 'in het oude politiebureau' aan de achterkant van het pand aan de Zwaluwweg 4, waar ook Voorschoten voor Elkaar kantoor houdt.
Daar beschikken we over een magazijn, over een ruimte waarin het samenstellen en de uitgifte van de pakketten plaatsvindt, een extra opslagruimte voor kleding, die ook regelmatig door cliënten kan worden uitgekozen en een kantoor / koffiekamer voor de vrijwilligers van de Voedselbank.

De VB werkt met ca. 10 vrijwilligers, die de taken onderling verdeeld hebben. Hieronder vallen ook de 4 bestuursleden. We hebben een 'vaste' chauffeur, die enkele keren per week langs bepaalde adressen rijdt, waar we afspraken mee hebben over het afhalen van overtollig, maar wel goed voedsel. Onze coördinator houdt overzicht over vraag en aanbod van bepaalde goederen, waaronder niet alleen voedsel, maar ook persoonlijke verzorgingsmiddelen en dergelijke. Een vrijwilliger beheert met veel kennis en plezier de kleding, die we veel vanuit de Voorschotense gemeenschap krijgen aangeboden en die gretig aftrekt vindt. Één vrijwilliger gaat (naast allerlei overige bezigheden) over de organisatie van de jaarlijkse Sinterklaasviering, waarbij alle kinderen van een bepaalde leeftijd een verlanglijst kunnen indienen bij Sinterklaas, en vervolgens allemaal naar huis gaan met een jutezak vol Sinterklaascadeaux. Een andere vrijwillige, die (ook naast allerlei andere bezigheden), ervoor zorgt dat alle ingeschreven kinderen op hun verjaardag een doos van de Stichting Jarige Job ontvangen, met o.a. een paar cadeautjes, slingers en spullen om op school uit te delen in de klas. Twee bestuursleden doen gezamenlijk de intakegesprekken van mensen die zich hebben aangemeld voor een wekelijks pakket, waarbij de financiële doopceel van deze potentiële cliënten wordt gelicht.

Over onze cliënten kunnen we zeggen dat dit een diverse groep mensen is. Het is soms verbluffend om te merken hoe mensen in zodanige problemen kunnen komen, dat ze in aanmerking komen voor een pakket van de VB. Vaak gaat het om een combinatie van allerlei persoonlijke problemen, die er samen voor zorgen dat mensen hun dagelijkse boodschappen, openbaar vervoer en kleding niet (goed) meer kunnen betalen. Regelmatig hebben mensen schulden opgebouwd, zitten ze in de schuldsanering en dan hebben soms alleenstaanden een "weekgeld" van 40 of 50 euro, waarmee zij zich door het leven moeten slaan. Een paar keer hebben we meegemaakt, dat mensen, die jaren woontoeslag hadden ontvangen, plots hoorden dat ze teveel uitbetaalde toeslag per direct moesten terugbetalen (en dat dan natuurlijk niet konden). Dan is de hulp, die de VB kan bieden (wij schatten de gemiddelde waarde van een wekelijks pakket voor een alleenstaande op ca. 45 à 50 euro) zeer welkom. In vrijwel alle gevallen gaat het om mensen, voor wie de huidige maatschappij zodanig (te) gecompliceerd is geworden, dat men tegen allerlei moeilijke muren aanloopt.

We werken graag samen met andere instanties in ons dorp in het sociaal domein. Zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk, Voorschoten voor Elkaar, Schuldhulpmaatje, Stichting Jarige Job en andere, niet lokale organisaties, zoals ook de Stichting Armoedefonds. Daarnaast zijn we heel dankbaar voor de welwillende instelling en hulp van alle supermarkten in het dorp en krijgen we veel steun vanuit de lokale bevolking.

Onze vrijwilligers doen er iets aan. Elke week. Voor ieder huishouden dat het werkellijk nodig heeft.