<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Algemeen Bestuurslid.

Wij willen graag dat een vierde bestuurslid het bestuur komt completeren. Dit bestuurslid zal onder meer, samen met een ander bestuurslid, de intake gesprekken met potentiële nieuwe cliënten voeren en controleren of hun financiële situatie in overeenstemming is met de toelatingseisen die de Voedselbank daaraan stelt.

Daarnaast wordt van alle bestuursleden verwacht dat hij of zij (voor deze bestuursfunctie geven wij, gezien het feit dat het bestuur nu uit 3 mannen bestaat, de voorkeur aan een vrouw), ook indien nodig inspringt bij de overige taken binnen de Voedselbank. In principe vallen alle taken voor het algemeen bestuurslid iedere week op donderdagmiddag, wanneer ook de uitgifte van de voedselpakketten plaatsvindt. Het totaal aantal uren zal daarmee op ca. 2,5 per week komen.

Mocht u interesse hebben in deze bestuursfunctie, neemt u dan svp contact op met de voorzitter, Floris van Gulick, op telefoonnummer 06 5146 7850.

Er zijn op dit moment geen verdere vacatures. De Voedselbank werkt sinds het afkondigen van de Coronamaatregelen met minder vrijwilligers dan daarvoor. Zodra er behoefte is aan extra vrijwilligers, zal dat op deze plek worden bekend gemaakt.