<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Missie 
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Er worden geen beloningen betaald aan deze vrijwilligers, evenmin als aan de bestuursleden, die ook allemaal vrijwilliger zijn.

Visie 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet wat ons betreft altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken zoveel mogelijk voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstelling 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Doelstelling voedselbank Voorschoten
Doel van de stichting is het aanvullen van basale levensbehoeften door het uitdelen van voedselpakketten voor inwoners van Voorschoten die op of onder het bestaansminimum leven. Daarnaast wil de Voedselbank Voorschoten een bewustwordingsproces op gang brengen bij bewoners, instellingen en politiek ten aanzien van armoede in Voorschoten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2023
Voedselverstrekking
Ook in 2023 streeft de voedselbank ernaar de kwaliteit van de aangeboden voedselpakketten verder te verbeteren, vooral m.b.t. bederfelijke waren (vlees/vis/kip, groenten en fruit, zuivel). Hiertoe werken we samen met andere voedselbanken in de regio en met diverse supermarkten en overige detailhandelaars in Voorschoten.

Logistiek
In 2021 heeft een verandering plaatsgevonden m.b.t. de logistiek voor producten, die vanuit het RDC (regionaal distributiecentrum) in Den Haag worden aangevoerd. Wij halen tegenwoordig de producten zelf op uit Den Haag, waarvoor we 3 jaar geleden een bestelautootje hebben aangeschaft. Het lijkt erop dat dit een gunstig effect heeft op de kwaliteit en kwantiteit van de aangeleverde producten.

Vrijwilligers
In 2022 hebben wij een vierde bestuurslid weten aan te trekken. Daarmee is het bestuur van de VB Voorschoten compleet. Het aantal overige vrijwilligers, niet zijnde bestuursleden, hoeft op dit moment niet te worden vergroot.

Dagje uit
Net als vorige jaren organiseren we in 2023 voor alle cliënten van de VB Voorschoten en hun gezinnen (of andere familie/vrienden) een dagje uit in de zomermaanden, waarbij men zal kunnen kiezen uit een drietal bestemmingen, waarschijnlijk Duinrell, Drievliet en Zwembad Het Wedde.