<div style='color: #000;'>Voedselbank Voorschoten</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>30 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>Onze vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Missie 
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers. Er worden geen beloningen betaald aan deze vrijwilligers, evenmin als aan de bestuursleden.

Visie 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken zoveel mogelijk voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstelling 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Doelstelling voedselbank Voorschoten
Doel van de stichting is het aanvullen van basale levensbehoeften door het uitdelen van voedselpakketten voor inwoners van Voorschoten die op of onder het bestaansminimum leven. Daarnaast wil de Voedselbank Voorschoten een bewustwordingsproces op gang brengen bij bewoners, instellingen en politiek ten aanzien van armoede in Voorschoten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2018
Voedselverstrekking
Ook in 2018 streeft de voedselbank ernaar de kwaliteit van de aangeboden voedselpakketten verder te verbeteren, vooral m.b.t. bederfelijke waren (vlees/vis/kip, groenten en fruit, zuivel). Hiertoe werken we samen met andere voedselbanken in de regio en met diverse supermarkten en overige detailhandelaars in Voorschoten.

Logistiek
In 2018 vindt een verandering plaats m.b.t. de logistiek voor producten, die vanuit het RDC (regionaal distributiecentrum) in Den Haag worden aangevoerd. Het RDC is niet langer in de gelegenheid deze producten te komen afleveren. Om die reden zullen we een bestelauto aanschaffen en een regeling treffen dat de Voedselbank Leiden, die de transporten vanuit het RDC naar Leiden heeft uitbesteed, ook onze producten zal meenemen, waarna wij de producten vanuit de VB Leiden zelf ophalen.

Vrijwilligers
Wij streven ernaar een extra bestuurslid aan te nemen, als Penningmeester,die zich tevens zal gaan bezighouden met de intake van nieuwe cliënten van de voedselbank. Het aantal vrijwilligers, niet zijnde bestuursleden, hoeft op dit moment niet te worden vergroot.

Dagje uit
Net als vorige jaren organiseren we in 2018 voor alle cliënten van de VB Voorschoten en hun gezinnen (of andere familie/vrienden) een dagje uit in de zomermaanden, waarbij men zal kunnen kiezen uit een drietal bestemmingen, waarschijnlijk Duinrell, Drievliet en Zwembad Het Wedde.