<div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Indien u van de Voedselbank Voorschoten gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot de Stichting Voorschoten voor Elkaar.

Contactgegevens: 
Telefoon: 071 561 9001
Email: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Deze hulpverleningsinstantie neemt met u de persoonlijke situatie door en meldt u, als u daarvoor in aanmerking komt, bij de Voedselbank Voorschoten aan.

Vervolgens heeft een tweetal medewerkers van de voedselbank een intake gesprek met u, waarin wordt nagegaan of u aan de criteria voor deelname voldoet.

De pakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd het financieel niet redden, met een maximum (in principe) van 3 jaar. Elk half jaar wordt opnieuw getoetst om te kijken of men nog steeds aan de criteria voldoet. De stichting garandeert geheimhouding en respect bij de behandeling van de aanvraag. De voedselbank zal zonodig verdere informatie opvragen bij maatschappelijke instanties.

De voedselpakketten worden elke donderdagmiddag tussen 14.30 uur en 15.30 uur uitgedeeld. Adres: Zwaluwweg 4a te Voorschoten

Toetsing van het inkomen
Bij de intake dient u alle bankafschriften van de laatste 3 maanden mee te nemen waaruit het volgende blijkt:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden