<div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>deelt Honig soep uit</div>

Indien u van de Voedselbank Voorschoten gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot "Kwadraad" op www.kwadraad.nl, onder “mijn kwadraad” met het onderwerp “voedselpakket”.

Ook kunt u telefonisch met Kwadraad contact opnemen op nummer 088 900 4000 of een email sturen aan bureaudienst.voorschoten@kwadraad.nl.

Verder is er een inloopspreekuur (zonder afspraak) op maandag en woensdag van 09.00 tot 10.00 aan de Zwaluwweg 4 in Voorschoten, en op vrijdag van 09.00 tot 10.00 op het Gemeentehuis in Voorschoten.

Deze hulpverleningsinstantie neemt met u de persoonlijke situatie door en meldt u, als u daarvoor in aanmerking komt, bij de Voedselbank Voorschoten aan.

Vervolgens heeft een medewerker van de voedselbank een intake gesprek met u, waarin wordt nagegaan of u aan de landelijke criteria voor deelname voldoet.

De pakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd het financieel niet redden, met een maximum van 3 jaar. Elk half jaar wordt opnieuw getoetst om te kijken of men nog steeds aan de criteria voldoet. De stichting garandeert geheimhouding en respect bij de behandeling van de aanvraag. De voedselbank zal zonodig verdere informatie opvragen bij maatschappelijke instanties.

De voedselpakketten worden elke donderdagmiddag tussen 14.30 uur en 15.30 uur uitgedeeld. Adres: Zwaluwweg 4a te Voorschoten

Toetsing van het inkomen
Bij de intake dient u bankafschriften van de laatste 3 maanden mee te nemen waaruit het volgende blijkt:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden